Lösullsisolering Dalarna

Välkommen till  specialisten på lösullsisolering i Dalarna!

Miljövänligt, energisparande och mycket tåligt mot väder och vind, mögel och skadedjur – vi erbjuder lösullsisolering i Dalarna av högsta klass.

Vi erbjuder isoleringstjänster med den banbrytande cellulosabaserade produkten Isocell. Med sin imponerande isoleringsförmåga, fri från skarvar och helt miljövänlig, har Isocell cementerat sin plats som ett välbeprövat och typgodkänt material som passar alla fastigheter, från små friggebodar till ståtliga hus.  


Fördelar med lösullsisolering

  • Energieffektivitet. Lösullsisolering minskar värmeförlusten och bidrar till att hålla temperaturen stabil vilket minskar energiförbrukningen.

  • Miljövänligt. Tillverkad av återvunnet material, vilket minskar miljöpåverkan och resursanvändningen.

  • Enkel installation. Kan enkelt blåsas eller sprutas in i väggar, tak och golv, vilket gör installationen snabb och smidig.

  • Passar oregelbundna ytor. Lösullen anpassar sig lätt till ojämna och svåråtkomliga ytor, vilket ger en jämn och effektiv isolering.

  • Lång livslängd. Lösull behåller sina isolerande egenskaper under lång tid.

  • Brandsäkerhet. Lösullsisolering är brandsäker och kan bidra till att förhindra spridning av eld.

  • Ljudisolering. Ger även god ljudisolering, vilket kan minska buller från både inom- och utomhuskällor.

  • Fuktmotstånd. Den motstår fukt och mögelbildning, vilket bidrar till att bevara byggnadens struktur och en bra inomhusluft.

lösullsisolering dalarna

Lösullsisolering i Dalarna och hela världen

Isocell, en cellulosabaserad lösullsisolering med en lång historia, har vunnit mark tack vare sina utmärkta isoleringsegenskaper och sin miljövänliga profil.

Cellulosaisolering har en imponerande historik. Redan på 1920-talet började det användas i Nordamerika, och dess långvariga popularitet och fortsatta efterfrågan vittnar om dess hållbarhet och effektivitet. Idag är cellulosaisolering minst lika vanligt förekommande som mineralullisolering.

I Sverige är användningen av cellulosaisolering inte lika långvarig, men materialet har en starkt ökande popularitet även i kalla Norden. Med förmågan att fungera utmärkt i golvbjälklag, väggar och tak är det svårt att hitta skäl att välja något annat material, särskilt med tanke på dess överlägsna miljövänliga egenskaper.

Passar i de flesta utrymmen

Med sin förmåga att fylla ut svåråtkomliga utrymmen där traditionell isolering som mineralull inte passar, är Isocell det perfekta valet för både nybyggnationer och tilläggsisolering. För ytterväggar rekommenderas minst 40 kg Isocell per kubikmeter för optimal isolering, och installationen är enkel även om ytskiktet redan är på plats. För tilläggsisolering av vindar eller kalla golv är Isocell en oslagbar lösning som omedelbart förbättrar komforten och minskar elförbrukningen. Ta steget mot ett varmare, bekvämare och mer energieffektivt hem med Isocell idag!

En miljövänlig kvalitetsprodukt

Isocell tillverkas av 100% återvunnet papper, vilket minimerar dess miljöpåverkan. Endast ofarliga salter tillsätts för att ge skydd mot brand, skadedjur och förmultning. Bland alla tillgängliga material för lösullsisolering är cellulosan den enda som kan betraktas som helt "grön" och miljövänlig. Den är naturlig, lätt att hantera och har inbyggt skydd mot fukt, vilket gör den anpassningsbar efter väder och årstid oavsett var du befinner dig.

Produkten är också typgodkänd, vilket garanterar hög kvalitet i tillverkningen och överensstämmelse med gällande föreskrifter och lagar. Typgodkännandet innebär att produkten har verifierats genom tester utförda av auktoriserade provningsorgan eller noggranna beräkningar.

Vi isolerar din fastighet med lösull

Isoleringen utförs med specialdesignade maskiner som sprutar in isoleringen i de utrymmen som behöver isoleras. Med dess förmåga att tränga in i alla vinklar och vrår, och genom att sakna skarvar, minimeras risken för värmeförluster eller kyleffekter. Som standard blåses 40 kg isolermaterial in i väggar och tak, och vid tilläggsisolering görs små hål där isoleringen sprutas in och sedan tätas med minimal påverkan.

Kontakta oss för mer information om våra produkter och tjänster, eller för att begära en kostnadsfri offert på kvalitativ cellulosaisolering i Dalarna. Ett mycket effektivt sätt att isolera din bostad eller fastighet och spara på värme och energi. 

Energieffektiv och miljövänlig lösullsisolering