Isolering

Var kan man isolera med Isocell?

Det går att isolera i princip alla utrymmen med det här flexibla isolermaterialet eftersom det fyller ut mycket bra och saknar skarvar. Några exempel:

Ytterväggar: Ytterväggar fylls med 40 kg per kubikmeter, vilket kan gå till på ett par olika sätt. Det går att sätta upp alla ytskikt först eller spänna upp en väv med en öppning för slangen. Är det skivmaterial fräser vi ut ett hål med lock som kan sättas tillbaka när isoleringen är klar.

Golv: Kalla golv är mycket tacksamma att isolera. Isoleringen går till så att vi borrar upp hål på 40 mm där man blåser i isoleringen. Hålen pluggas efter utför isolering så att de knappt syns. Golvbjälklag blåser vi också med 40 kg per kubikmeter.

 

Snedtak: Är byggnaden äldre går det att spruta utan luftspalt, men vid nybyggnation bör det finnas en luftspalt mellan isolering och yttertak. Även i det här fallet blåses 40 kg/m3.

Vind: Tilläggsisolering av vinden är ett av de mest tacksamma och effektiva arbeten man kan utföra. Det är oftast ett enkelt arbete och ett ingrepp som syns tydligt på elräkningen. 

Experter på isolering